Front-End Advanced - програма навчання v2.9
Будь ласка, уважно прочитайте інформацію нижче, так Ви будете на 100% готові до навчального процесу, будете коректно розуміти технічну програму, програму допомоги працевлаштування та іншу не менш важливу інформацію.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Понеділок 19:00 та Четвер 19:00
 • 30 занять;
 • Тривалість ~3 місяці
 • Навчання за методологією розробки Програмного забезпечення Agile - Kanban.
ПРОЄКТ, ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ, АНГЛІЙСЬКА

У вас буде дві лінії практики: домашні завдання та розробка проекту.
 • Домашні завдання "Малі перемоги". Кожне д/з складається з задач, які потрібно виконувати в правильній послідовності. Так ми закріплюємо теорію з занять.
 • Розробка проекту. Ви створите декілька веб-сайтів різної складності. У Вас буде можливість обрати проект самостійно або ми знайдемо для Вас реальний проект.
 • В межах курсу є 7 занять з англійської мови. Це концентровані заняття ціль яких пропрацювати теми, які необхідні для проходження співбесіди.
ПРОГРАМА ПО ЗАНЯТТЯХ

 • Вкладка Console в Chrome Devtools
 • Основи синтаксису: вирази, інструкція і крапка з комою
 • Змінні: оголошення let/const, імена змінних
 • Типи примітивів;
 • Вивід даних: console.log, alert
 • Отримання даних від користувача: prompt та confirm
 • Числа. Основні оператори.
 • Встроєні об'єкти: Math и Number
 • Рядки. Конкатенація и шаблонні рядки. Методи рядків.
 • Логічні оператори: &&, ||, !
 • Розгалуження: if, else, else if
 • Variable scope
 • Тернарний оператор
 • switch
 • Цикли while, do...while і for
 • Директиви break та continue
 • Масиви: літерал массива, элементи, індексація, length
 • Передача за посиланням і за значенню
 • Перебор масива і цикл for...of
 • Методи масивів: split (и join), indexOf і includes, push і pop, slice і splice, concat
 • Оголошення функції та функціональні вирази
 • Аргументи и параметри, параметри за замовчуванням
 • Повернення значення
 • Псевдомасив arguments
 • Область видимості функції
 • Об'єкти, створення через літерал
 • Властивості та методи об'єкта
 • this в методах об'єкта при зверненні до властивостей
 • Перебор об'єктів: for...in і методи Object.keys|values|entries
 • Операції spread і rest- Деструктуризація масивів і обєктів
 • Callback-функції
 • Стек викликів та лексичні оточення
 • Замикання
 • Контекст виклику функції
 • Правила визначення this
 • this в стрілкових функціях
 • Методи call, apply і bind
 • Створення об'єктів через new
 • Функція-конструктор
 • Статичні методи і свойства
 • Прототип об'єкта
 • Прототипне наслідування
 • Класи: створення, конструктор, методи, static
 • Гетери та сетери
 • extends і super
 • Декларативне та императивне програмування
 • Чистота функцій і імутабельність
 • Методи масивів: forEach, map, filter, find
 • Методи масивів: every і some, reduce, sort
 • Чейнинг методів
 • Q/A заняття
 • Обєкти window і document
 • Ієрархія DOM-вузлів
 • Пошук DOM-вузлів з querySelector
 • Властивості textContent
 • Робота з classList та атрибутами
 • Створення вузлів
 • Вставка вузлів: appendChild, insertBefore, append, prepend і тп.
 • Видалення: removeChild і remove
 • Парс рядків: innerHTML і insertAdjacentHTML
 • Події. Створення та видалення слухачів
 • Об'єкт події. Поведінка за замовчуванням
 • click, input, submit, keyboard events
 • Поширення подій
 • Виникнення подій
 • Делегування подій
 • chatty events (scroll і input) і throttling\debouncing c Lodash.throttle і Lodash.debounce- IntersectionObserver і його поліфіл с polyfill.io
 • scrollspy і image lazy load
 • Node.js і npm
 • npm-пакети і npm-скрипти
 • Babel через CLI і npm-скрипты (https://babeljs.io/setup#installation)
 • Модульність коду: CommonJS і ECMAScript модулі
 • Знайомство з Webpack
 • Що таке плагини та бібліотеки
 • Вибір підключення і використання: CDN і npm
 • Введення в шаблонізацію: Handlebars
 • JSON
 • LocalStorage і SessionStorage
 • Q/A заняття
 • Введення в асинхронний JavaScript
 • Методи: setTimeout, setInterval
 • Встроєгний обєкт Date
 • Створюємо таймер
 • Promise API: then, catch, finally
 • Promise.all, Promise.race і Promise.finally
 • Promise.resolve і Promise.reject
 • Промісофікація функцій
 • Протоколи передачі данни: HTTP(S)
 • HTTP-методи, заголовки, MIME-типи,
 • Основи REST: шляхи до ресурсів, коди відповідей
 • CORS і Proxy
 • fetch API і робота з публічним API
 • postman- CRUD
 • Символи
 • Ітератори
 • Генератори
 • Розбираємо, чому працює spread/rest і for...of
 • Асинхронні функції з async/await
 • Патерн pubsub (event emitter)
 • Вебсокети та Socket.io
ReactJS. Основи.
 • Для чого ReactJS?
 • Create React App
 • Поняття VirtualDOM
 • Функціональні компоненти
ReactJS. Класові компоненти
 • Класові компоненти
 • state і props
 • Uncontrolled/controlled inputs
 • Розумні і дурні компоненти
ReactJS. Методи життєвого циклу. Хуки
 • componentDidMount/componentWillUnmount/etc...
 • PureComponent і shouldComponentUpdate
 • React Hooks
ReactJS. Поняття SPA. Навігація.
 • React Router
ReactJS. Підходи до стилізації. StyledComponents. Animations.
 • StyledComponents
 • image lazy load
 • Animations
Redux.
 • Для чого потрібний redux
 • store, actions, reducers, react-redux
 • applyMiddleware + debugger tools
 • react-redux-i18n (Переклад додатків)"
Redux і асинхронність
 • Робота з сервером, запити на публічний API і коннект з редаксом.
 • redux-thunk
WebSockets. socket.io
 • socket.io
 • webosocket протокол
 • створення власного міні-чату

Випуск та захист проекту.
Правки по програмі:
 • Програма може змінюватись в залежності від успішності навчальної групи та їхнії потреб та цілей. Правки програми відбуваються лише з метою підвищення ефективності навчання. Графік занять може бути зміщений за форс-мажорних причин.
ДОГОВІР ТА ПІДТРИМКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Договір-Оферта це такий вид договору, який має повну юридичну силу і не потребує підписання.
Фактом підпису договору є оплата.

З програмою підтримки працевлаштування рекомендуємо ознайомитись детальніше за посиланням. Також варто відмітити, що програма підтримки працевлаштування не стосується "basic" курсів.
Повна оплата із знижкою 13% = 11997 UAH
Ось посилання на online оплату через захищений сервіс WayForPay (0% комісії):
Розтермінування = 13788 UAH
До 9 місяців розтермінування через ПриватБанк, Монобанк, А-Банк, ОщадБанк, Банк-Глобус.
Online оплата через захищений сервіс WayForPay (0% комісії):
Регулярні оплати CURSOR = 14754 UAH
3 оплати по 4918 грн.
Online оплата через захищений сервіс WayForPay (0% комісії):
ВАЖЛИВО!
Здійснивши оплату обов'язково повідомте координатора. Це дуже важливо.

all rights reserved (c) CURSOR.EDUCATION 2013-2021